Aankoop van het pand door Roosendaal Arbo bij gemeente Roosendaal

In 2007 is Villa Mariahove aangekocht door Roosendaal Arbo. Roosendaal Arbo wilde er een gezondheidscentrum voor de werkende mens van maken.

In de jaren na de aankoop bleek dat er tonnen meer budget nodig waren dan gemeente Roosendaal ons voorgespiegeld had.